Arkut ja uurnat

Koti­maiset arkut ja uurnat vii­mei­selle matkalle

Arkkuja on saa­ta­villa sekä puu­pin­taisina että kan­kaalla pääl­lys­tettynä. Arkuissa kaikki käy­tetyt mate­ri­aalit ovat maa­tuvia eli ne sopivat ark­ku­hau­taukseen ja myös tuhkaukseen.

Tutustu tästä arkkuvalikoimaamme

Uurnia on useampia eri malleja ja mate­ri­aaleja: puisia, kan­gas­pääl­lys­teisiä ja keraa­misia. Kaikki ovat maa­tu­vasta mate­ri­aa­lista tehtyjä.

Tutustu tästä uurnavalikoimaamme

Kaikki arkut ja uurnat ovat koti­maisia. Ne on suun­ni­teltu ja val­mis­tettu Suo­messa, Punkalaitumella.